oirschot.org > bibliotheek.oirschot.org

Behoud een volwaardige bibliotheek in Oirschot

De uitdaging voor de bibliotheek en zijn leden 

Als gevolg van bezuiniging van de gemeente dreigt de bibliotheek te verdwijnen uit de Enck
en af te glijden naar een niet volwaardige bibliotheek met slechts als hoofdtaak de uitleen van boeken...  

Doelstelling bibliotheek 

Onze bibliotheek vervult een aantal belangrijke funkties
De bibliotheek voldoet hiermede aan de door centrale overheid gestelde eis om de volgende hoofdfunkties te vervullen : 
  1. ter beschikking stellen van kennis en informatie;
  2. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
  3. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
  4. organiseren van ontmoeting en debat;
  5. laten kennis maken met kunst en cultuur

Doelstelling Steuncomite

Steuncomite heeft als doel :
Hierbij rekenen wij op trouw aan de uitspraken van de bibliotheek :

Doelstelling leden

Er is niet veel bekend wat de Leden van de bibliotheek eigenlijk willen.
De meeste leden willen een bibliotheek 
Een facebook groep Bieb Oirschot, Uw mening telt, is opgericht om feedback van leden te krijgen.
Mede omdat er geen andere leden klankbord funktie is. Tot nog toe is er (te) weinig interactie.
Meer betrokkenheid van de kant van de Leden, als van de kant van de biliotheek is gewenst !

Geschiedenis

In 2017 is het voorstel van B&W om de subsidie van 400 naar 250k / jaar te verlagen door de gemeenteraad goedgekeurd.
Dit bedrag is door de bibliotheek zelf voorgesteld als een minimum bedrag om haar taken naar behoren te vervullen.
Het steuncomite heeft goede redenen om aan te nemen dat dit onmogelijk zal blijken te zijn.

De gemeente krijgt een zgn gemeentebijdrage van de overheid.
De gemeente kan zelf bepalen hoeveel geld zij beschikbaar stelt aan de bibliotheek, mits de hoofdfunkties in voldoende mate worden vervuld.
Daar begint de onduidelijkheid.
Gemiddeld stellen de gemeenten in Nederland 25 € per inwoner ter beschikking, Oirschot kiest ervoor dit terug te brengen naar 13 € per inwoner, een record in zuinigheid. Wie zal signaleren en reageren als hierdoor de hoofdfunkties niet langer worden vervuld ?
B&W, de leden van de bibliotheek, de Raad van Toezicht ? en / of het Steuncomite !

Artikelen

Referenties

Contact

Platform voor Leden  Bibliotheek Oirschot, Uw mening telt
Vragen, opmerkingen, steunbetuigingen  steunbieboirschot@outlook.com

Leden Steuncomite :