Brandbrief aan B&W en de gemeenteraad van Oirschot 

B&W wilden in de kadernota maar liefst zo’n 3 ton bezuinigen op de Bibliotheek.
Van 4 ton nu naar straks slechts 1 ton!
Op geen enkele gemeenschapsvoorziening wordt zoveel bezuinigd!

Bibliotheek de Kempen heeft nu een alternatief (bezuinigings-) plan gepresenteerd, dat 1,5 ton bezuinigt.
Daarin wordt gekozen voor 3 doelgroepen :

  1. Leesbevordering en mediawijsheid bij de jeugd van 0 tot 18 jaar, samen met de ouders en scholen. Met bibliotheken op de scholen.
  2. Aandacht voor kwetsbare groepen:
  3. Een belangrijke doelgroep is natuurlijk ook het huidige bestand van 3.450 leden (=18 % van de inwoners).

Naar aanleiding van de zeer forse bezuinigingsplannen zijn wij met een aantal verontruste burgers bij elkaar gekomen.
Wij vinden dat de ontwikkeling en ontplooiing van onze Oirschotse burgers nu en in de toekomst ontzettend belangrijk zijn en blijven. 
Daarom is het hebben van een moderne, volwaardige Bibliotheek in Oirschot zeer noodzakelijk en van groot belang. 

Met ook een eigen plek voor de Bieb, als uitleenplek maar ook als ontmoetingsruimte.
Voor het houden van lezingen zoals bv. door Hugo Borst over dementie, maar ook voor het oefenen van de taal voor onze nieuwe Nederlanders, enzovoorts.
Samen met anderen, zoals scholen, ouders, verenigingen zoals de KBO, activiteiten organiseren die bijdragen aan de ontplooiing en ontwikkeling van onze Oirschotse mensen.

Daarom staan wij vierkant achter het (financiële) toekomstplan van de Bibliotheek. Wij wijzen de gedachte van B&W om de Oirschotse mensen naar de bieb in Best te verwijzen, met mogelijk een dependance in Oirschot ,volledig af.
Daarom hebben wij ook een steuncomité opgericht om te bereiken dat er een eigen(tijdse), volwaardige Bibliotheek blijft in Oirschot. In dit verband houden wij de komende tijd een petitie onder de Oirschotse burgers. Die zullen we vervolgens aan de gemeenteraad aanbieden, voorafgaande aan de Raadsvergadering van 27 juni, als de gemeenteraad beslist over de toekomst van onze bieb.

Wil je op een of andere manier meehelpen, stuur dan een mailtje naar steunbieboirschot@outlook.com

Het steuncomité “Houd een eigen volwaardige Bibliotheek in Oirschot”.

Wilma van Heerebeek 
Nellie Lenssen
Elly Boemaars         
Ruud Merks
Nita Verhoeven     
Jacqueline van de Ven